top of page
Beeld_TransStat_LR_edited_edited.jpg

TransStat – Structurele uitwisseling van data over de grenzen heen

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING (EFRO)

Waarom?

  • Goed geïnformeerd zijn, is een essentiële voorwaarde om samen te werken in een grensoverschrijdende omgeving.

  • Structurele data-uitwisseling moet bijdragen tot een gerichter en meer geïntegreerd beleid, in lijn met de grensoverschrijdende context.

  • De ervaring leert echter dat er nauwelijks expertiseoverdracht is tussen de projecten over het proces van dataverzameling en –verwerking. De oefening om de omgeving in kaart te brengen vergt dus keer op keer heel wat tijd en middelen.

Looptijd van het project

Het project ging officieel van start op 01/04/2019 en eindigt op 31/03/2022. Na de projectperiode moet het uitgewerkt samenwerkingsmodel garant staan voor de verderzetting van de projectresultaten.

bottom of page